Po hlavě do prázdnoty

Možná jste postřehli že v rámci nakladatelství Gnóm vznikla edice Pulp Robot , zaměřená na levné, ale solidní čtení poctivých žánrovek vhod...